KwadrantGroep en Palet tekenen voornemen tot bestuurlijke fusie

Geplaatst op: 5 oktober 2006

Waarom een bestuurlijke fusie?
Beide partijen zijn geen onbekenden voor elkaar en werken al op diverse terreinen samen. Bijvoorbeeld op het gebied van tijdelijke opnames, voedings- en dieetvoorlichting, automatisering, onderzoek naar een gezamenlijke keuken voor maaltijdproductie en de ontwikkeling van steunpunten in wijken en dorpen. De werkgebieden sluiten daarbij goed op elkaar aan. Gezamenlijk zien de deelnemers grote voordelen in een mogelijk samengaan.

Voordelen
Alle deelnemende partijen werken vanuit sterk overeenkomstige visies aan de ontwikkeling van wonen, zorg, welzijn en diensten. Het doel daarbij is om mensen met beperkingen op zo’n manier te ondersteunen dat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en volop kunnen deelnemen aan de lokale gemeenschap. Daarvoor is nodig dat zorg en diensten vanuit steunpunten dichter bij de mensen worden gebracht en zo toegankelijker worden voor cliënten. Bovenregionale voorzieningen en expertise vullen dit voorzieningenpakket nog verder aan.

Door kennis te delen, kunnen partijen beter inspelen op veranderingen in de markt, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Organisatie
Door de bestuurlijke fusie ontstaat een ‘holding’ met drie herkenbare eenheden: Palet, De Friese Wouden Fryslân Oost (zij integreren) en Zorggroep Friesland BV.
De holding krijgt één Raad van Bestuur en één Raad van Commissarissen.

Na de bestuurlijke fusie wordt de nieuwe Raad van Bestuur gevormd door Nico Medema (Palet), Herman Blom en Chris Marsman (beiden KwadrantGroep). Wim Leijenaar heeft besloten per 1 januari 2007 zijn functie als bestuurder van De Friese Wouden neer te leggen en gebruik te maken van vervroegde pensionering.

De nieuwe Raad van Commissarissen wordt samengesteld uit leden van de huidige Raad van Commissarissen van de KwadrantGroep en leden van de Raad van Toezicht van Palet.

|