Meer overleg met cliënt en betere afstemming op hulpvraag

Geplaatst op: 22 juni 2005

Cliënt centraal
Eigenlijk is er niet veel veranderd, vinden thuishulp Renata Lenstra en wijkziekenverzorgster Tiny de Jong. Tiny, die al zestien jaar bij De Friese Wouden werkt, zegt: ,,We waren altijd al bezig om het mensen naar de zin te maken. Het was heel normaal om te vragen of iemand extra hulp nodig had en of er nog wensen waren. Belangrijk van dit project is, dat er nu meer over gepraat wordt en dat je je bewust wordt van het feit dat de cliënt centraal staat.’’

Andere gewoontes
,,Veel collega’s werkten al vanuit de beleving van de cliënt’’, zegt ook Renata, die sinds twee jaar bij De Friese Wouden aan de slag is. ,,Alleen: het heeft nu een naam en het is belangrijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Je verdiept je nu nóg meer in je cliënt. Wat wil hij of zij nu écht? Je doet je werk niet meer vanuit een automatisme maar je overlegt. Jouw cliënt heeft andere gewoontes dan jij zelf hebt en het is goed om daar bij stil te staan.’’

De deelnemende teams hebben inmiddels twee cursussen achter de rug. Het is een begin, vinden Renata en Tiny, maar nog niet voldoende om nu al het Belevingsgericht Zorgen volledig te kunnen overzien. Zij hopen dan ook op meer teambijeenkomsten waarin zij ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Wel kunnen beiden al met enkele voorbeelden aangeven dat er door het project veranderingen te merken zijn.

Patronen
Renata: ,,Je zit vast in bepaalde patronen, zeker als je ergens al langer komt. Onze richtlijn is bijvoorbeeld om eens in de zes weken de ramen te lappen. Maar omdat er binnen dit project meer overleg is, krijg je nu van een cliënte de vraag of het eens per twee weken kan. Zij ligt de hele dag op bed en heeft via het raam contact met de buitenwereld. Schone ramen zijn dus belangrijk voor haar. Een andere cliënt is vogelliefhebber en vindt het erg als vogels zich dood vliegen tegen de schone ramen. Hij geeft aan dat ramen lappen voor hem eens per half jaar voldoende is. Voor weer iemand anders is de tuin heel belangrijk. Die wil liever dat ik af en toe iets in de tuin doe dan dat ik iedere keer stofzuig. Zo heeft iedereen zijn eigen levensstandaard. Door dit project worden de eigen keuze en verantwoordelijkheid van de cliënt belangrijker.’’

Mondige ouderen
,,In ons werk hebben we, meer dan toen ik begon, te maken met een mondige generatie ouderen’’, zegt Tiny. ,,Vaak krijgen mondige cliënten al de zorg die ze nodig hebben. Er is ook een categorie die nooit iets verlangt en alleen maar blij is dat er hulp komt. Door gericht te vragen, hoor je nu ook bij deze mensen dat ze eigenlijk wel vaker gedoucht of op een andere tijd in bed geholpen willen worden. Voor zover dat haalbaar is, probeer je het ook hen naar de zin te maken.’’

,,Belevingsgerichte zorg? Ik vind het heel lekker werken’’, zegt Renata enthousiast. ,,Ik had moeite met een aantal richtlijnen. Die beperkten mij in mijn werk. Ik merk dat cliënten vaak goede gronden hebben om van die richtlijnen af te wijken. En voor zover de hygiëne niet in het gedrang komt – want je behoudt natuurlijk je eigen professionele deskundigheid – kan ik daar nu een eind in mee gaan. Je moet je ervan bewust zijn dat je bij iemand ánders in huis komt. Onlangs was ik zelf een tijdje ziek. Ik merkte toen hoe storend het al kan zijn als een ander dingen in je kamer verplaatst. Bij mij ging het om een tijdelijke situatie, ouderen hebben vaak jarenlang thuiszorgmedewerkers over de vloer. Overleg en afstemming op elkaar zijn dus heel belangrijk.’’

Artikel geschreven door Aukje Mulder i.o.v. De Friese Wouden, afdeling PR & Communicatie

|