Nieuwe website De Friese Wouden

Geplaatst op: 10 januari 2012

Vanaf 10 januari 2012 gaat de nieuwe website van De Friese Wouden online! Hiermee is de laatste fase van de invoering van de nieuwe huisstijl van De Friese Wouden afgerond. Voortaan zijn alle diensten, producten en locaties snel en makkelijk te vinden voor de verschillende doelgroepen.

Waarom een nieuwe website?
De Friese Wouden is altijd in beweging. Ook de afgelopen jaren is er veel veranderd in en om de organisatie. Kraamzorg en Huishoudelijke Hulp zijn naar een nieuwe bedrijfsvorm overgegaan. Er zijn kleine vaste wijkteams samengesteld rondom de cliënten. Het Specialistisch Centrum is meer gaan samenwerken met de thuiszorg en heeft nauwe banden met andere zorg- en hulpverleners, zoals huisartsen en specialisten. De thuiszorg gaat meer samenwerken in en met de huizen van De Friese Wouden. De dienstverlening in onze locaties verandert bovendien mee met de wensen en behoeften van bewoners en cliënten. En ook de organisatiestructuur is aan het veranderen.
Al deze vernieuwingen zijn in één keer meegenomen in de nieuwe website, zodat alle informatie op een logische plek staat.

Wat is er veranderd aan de site?
In de nieuwe website zijn al deze ontwikkelingen meegenomen. De site is helder en overzichtelijk en laat zien waar De Friese Wouden voor staat. De komende tijd zullen er steeds meer mogelijkheden aan de site worden toegevoegd, zoals interactieve communicatie. Want ook op digitaal gebied is er de afgelopen jaren veel veranderd. Zo kun je sneller informatie vinden en communiceren met de afdelingen en locaties.

|