Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Ouderen door samenwerking langer thuis

Geplaatst op: 11 juni 2004
De drie betrokken organisaties bieden gezamenlijk de zorg en begeleiding die men nodig heeft. Als het nodig is worden ook andere personen en instanties bij de hulpverlening betrokken. Het gaat dus om een groep ouderen die voorheen was aangewezen op een permanent verblijf in een verpleeghuis en door Thuiszorg Compleet thuis kan blijven wonen.

Ouderen willen bij voorkeur in hun eigen gekozen woon- en leefomgeving wonen. Ook als men gehinderd wordt door allerhande beperkingen, blijft deze wens van kracht. Thuiszorg Compleet maakt thuis blijven wonen mogelijk voor een groep mensen met ernstige beperkingen. Door de combinatie van de diensten van de thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuis, blijkt dat er meer mogelijk is, dan dat de drie organisaties afzonderlijk kunnen bieden. Zowel de cliënten als de medewerkers zijn zeer tevreden over het de resultaten van de samenwerking.

Op 15 juni wordt in het verzorgingshuis Sinnehiem te Haulerwijk een symposium gehouden. De Stuurgroep, die namens de drie organisaties het project begeleidt, zal tijdens deze bijeenkomst de (tussen-)balans opmaken. Het doel daarbij is na te gaan of er voldoende positieve elementen zijn om het project in de huidige vorm door te zetten, te stoppen dan wel in een andere opzet te vervolgen. Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd. De Stuurgroep en de drie directies zijn positief over een vervolg. Het is mogelijk dat de uitkomsten van het symposium nog van invloed zijn op de opzet van het project.

|