Peuteruurtje Zorgcentrum Berchhiem

Geplaatst op: 26 september 2008
Met het begin van het nieuwe schooljaar, gaat ook het peuterproject van De Friese Wouden/De Friese Wouden weer van start. Elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur kunnen peuters gratis op bezoek bij de ouderen op ’t Hofje in Berchhiem. Om samen te spelen, te zingen en knutselen met leeftijdsgenootjes en de ‘pakes en beppes’. Zowel de ouderen als de peuters leren en genieten volop.

In het Hillama Hofje verblijven dementerende ouderen. Door allerlei activiteiten worden zij gestimuleerd om zich zowel in te spannen als te ontspannen, kortom om actief te blijven. Het peuterproject is één van die activiteiten. “De ouderen voelen zich blij en gelukkig in de nabijheid van de onbevangen peuters. Dat is af te lezen aan hun gezichten en aan hun houding”, aldus Sjoerdtje di Nunzio, activiteitenbegeleidster van het Hillama Hofje. “Men herinnert zich bovendien weer wat ‘pake en beppe zijn’ is of men denkt terug aan vroeger en aan de eigen kinderen. Het peuteruurtje biedt de ouderen dus herkenning en dat geeft een goed gevoel van eigenwaarde.”

Niet alleen de ouderen hebben profijt van de wekelijkse ontmoeting. Ook de peuters leren er veel van. Er worden samen spelletjes of gymnastiek gedaan, liedjes (van vroeger) gezongen, er wordt geknutseld, e.d. Tijdens het peuteruurtje leren de peuters omgaan met elkaar en met ouderen. En natuurlijk is het vooral gezellig. ”De peuters kennen de pakes en beppes bij naam en ze bouwen een band op met elkaar. De peuters vinden het zelfs zo gezellig, dat ze, ook als ze ouder zijn, tijdens de vakantie even op bezoek komen tijdens het peuteruurtje.”

Nu de scholen weer zijn begonnen, heeft ook het peuteruurtje een nieuwe start gemaakt. Aan het peuterproject nemen ouderen deel die in staat zijn om mee te doen en die plezier beleven aan de peuters. Het peuteruurtje staat onder leiding van de activiteitenbegeleidster en wordt samen met een vrijwilligster en soms nog een stagiaire gegeven. Het programma heeft een vaste structuur, om de herkenbaarheid voor de bewoners en peuters te bevorderen.

Het is nog steeds mogelijk om peuters tussen de twee en vier jaar oud op te geven voor het peuteruurtje. Natuurlijk kunnen de peuters, en hun ouders, eerst eens een kijkje komen nemen in zorgcentrum Berchhiem. Er zijn geen kosten aan het programma verbonden. De ouders kunnen tijdens het peuteruurtje een kopje koffie gaan drinken in het Grand Café van Berchhiem. Opgave kan bij activiteitenbegeleidster Sjoerdtje di Nunzio, tel. 0511 – 467500.
|