Positieve reacties Multifunctioneel Gezondheidscentrum Berchhiem

Geplaatst op: 30 juni 2008
BURGUM- Het plan om van verpleeg- en verzorgingshuis Berchhiem in Burgum een multifunctioneel gezondheidcentrum te maken is tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 24 juni positief ontvangen.

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst zijn de plannen gepresenteerd aan het college van B&W van Tytsjerksteradiel. Zij reageerden enthousiast en gaven aan dat het plan past binnen het gestelde bestemmingsplan. Ook waren zij zeer verheugd dat De Friese Wouden/De Friese Wouden dit initiatief heeft genomen.

Op de informatiebijeenkomst, ’s avonds in Berchhiem, kwamen ruim 40 geïnteresseerde participanten af. Het plan om van Berchhiem een bruisend centrum voor mensen van 0 tot 110 jaar te maken werd ook hier positief ontvangen. Diverse geïnteresseerden hebben aangegeven dat zij verder in gesprek willen om de mogelijkheden voor hun bedrijf te bespreken en mee willen denken over de ontwikkeling van het eisenpakket voor de bouw. Eind augustus wordt hier een bijeenkomst voor gepland.
|