Primeur: De Friese Wouden zegt groene groeiboekje vaarwel

Geplaatst op: 16 februari 2007
Ouders ontvangen straks een ringbandboekje op A-5 formaat in frisse kleuren en voorzien van veel foto’s. Het boekje bestaat uit drie delen. Er is een deel met informatie per leeftijdsfase van het kind. Voor elke ontwikkelingsfase kunnen ouders opzoeken wat er op dat moment gebeurt op het terrein van bijvoorbeeld eten en drinken, zindelijkheid of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Nieuw, in vergelijking met het oude groeiboekje, is dat er per periode ook een paragraaf is gewijd aan de ouders zelf. Hoe is het om vader of moeder te worden? Of om ouder te zijn van een puberende peuter? Naast dit leeftijdsgebonden deel is er een deel met informatie voor alle leeftijden. Hierin gaat het bijvoorbeeld over chronisch zieke en gehandicapte kinderen, over EHBO bij kinderen en over broertjes en zusjes. Tot slot is er een deel met informatie over het consultatiebureau. In dat deel kunnen ouders bij elk bezoek aan het bureau ook eigen notities maken.

De internetsite is een aanvulling op het boekje. In het boekje staan codes bij onderwerpen die op de site uitgebreider aandacht krijgen. Tikt een ouder zo’n code in op de site, dan krijgt hij direct toegang tot de juiste informatie. De internetsite is bovendien persoonlijk gemaakt. Hij ‘herkent’ de bezoekende ouders dmv inloggegevens, zodat die precies de informatie krijgen die bij de leeftijd van hun kind hoort. Bovendien kan de ouder voor het eigen kind een speciale pagina aanmaken. De internetsite kent ook een forum waar ouders onderling ervaringen en informatie kunnen uitwisselen. Ook is er een gedeelte met veelgestelde vragen en kunnen ouders testjes invullen. Er is bijvoorbeeld een test om te kijken of hun kind al toe is aan het potje, en een test of hun kind verlegen is of een allemansvriend. Daarnaast kunnen ouders via de website vragen stellen aan de verpleegkundigen of pedagogen van de jeugdgezondheidszorg van TFW.

Vanaf eind februari wordt het nieuwe boekje “Ik word groter” thuis bezorgd. Begin maart ontvangen de ouders een brief met de inloggegevens voor de website. Ouders waarvan de kinderen 3 jaar zijn en nog maar 1 keer het consultatiebureau hoeven te bezoeken ontvangen geen nieuw boekje, zij blijven nog het oude boekje gebruiken.
|