Thuisbegeleiding nieuwe naam voor Gespecialiseerde Gezinsverzorging

Geplaatst op: 14 december 2007
Tijdens een symposium over begeleiding thuis, introduceerden vier Friese thuiszorgorganisaties, waaronder De Friese Wouden, gezamenlijk de nieuwe naam voor Gespecialiseerde Gezinsverzorging (GGV): ‘Thuisbegeleiding’. Landelijk wordt de nieuwe naam ook steeds meer geïntroduceerd binnen thuiszorgorganisaties. Er is voor de nieuw naam gekozen, omdat deze beter weergeeft wat het werk inhoudt.

Thuisbegeleiding is er voor iedereen met (tijdelijke) problemen in de thuissituatie en niet alleen voor gezinnen. Cliënten hebben problemen met bijvoorbeeld het vasthouden van het dagelijkse ritme of met het rondkomen van huishoudgeld. Ook hulp na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis of bij integratieproblematiek is mogelijk. Thuisbegeleiding kan ook ondersteuning bieden als er een kind binnen het gezin is met moeilijk gedrag, ontwikkelingsstoornissen of eetproblemen.

De medewerkers van de Thuisbegeleiding zijn er speciaal voor opgeleid om mensen, jong en oud, te begeleiden en te helpen veranderingen aan te brengen in de leefsituatie. De hulp bestaat uit activerende- en/of ondersteunende begeleiding. De medewerkers Thuisbegeleiding kunnen samen met de cliënt het huishouden weer op orde brengen, naar het uitgavenpatroon kijken of kijken hoe er meer tijd kan worden vrijgemaakt voor de andere kinderen.

Thuisbegeleiding is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 088-512 7150.
|