Welzijn Ouderen wordt Kearn Welzijn Achtkarspelen

Geplaatst op: 1 maart 2012

Per 1 januari 2012 is KEaRN Welzijn, in opdracht van de gemeente Achtkarspelen, verantwoordelijk voor het ouderenwerk in de gemeente Achtkarspelen. De afgelopen jaren was Welzijn Ouderen Achtkarspelen (WOA) onderdeel van De Friese Wouden. Het voltallige personeel van WOA is per 1 maart 2012 overgegaan naar KEaRN.
KEaRN is als welzijnsorganisatie al jaar en dag actief in de gemeente Tytsjerksteradiel (KEaRN Welzijn). Naast Welzijnswerk verzorgt KEaRN ook het peuterspeelzalenwerk in zowel de gemeente Tytsjerksteradiel als Dantumadeel.

Waarom deze overgang?
De gemeente geeft de opdracht voor het welzijnswerk. De afgelopen jaren heeft De Friese Wouden deze opdracht naar volle tevredenheid uitgevoerd. In overleg tussen De Friese Wouden en de gemeente is besloten om in 2012 op een andere manier verder te gaan. Dit heeft te maken met een veranderende visie op de positie van welzijnswerk. De gemeente en De Friese Wouden vinden dat Welzijn Ouderen het best tot zijn recht komt in een organisatie die welzijn in de volle breedte organiseert. Ouderen zijn een vitaal onderdeel van de samenleving. Uitgaan van de ‘burgerkracht’ van ouderen en ondersteuning van een professional wanneer dat echt nodig is. Deze ontwikkelingen zijn ook ingebed in de visie van KEaRN. Zowel de gemeente als de werknemers van WOA zijn er dan ook van overtuigd dat deze opdracht bij KEaRN in de juiste handen is.

De werknemers
Alle werknemers van WOA treden per 1 maart 2012 in dienst van KEaRN. Joke Giethoorn blijft ouderenadviseur. Wel zal ze haar taken als manager van WOA overdragen. Zij gaat zich o.a. richten op projecten op het snijvlak van zorg en welzijn. Thea Landsaat en Johannes van Wieren blijven actief als Sociaal Cultureel Werkers en Sigrid de Klein blijft de coördinator van de Oanrins en Sylvia Klein mantelzorgondersteuner. Roelie de Boer verzorgt de administratieve ondersteuning.
Hoezeer het team ook achter de overgang staat, het is natuurlijk niet alleen maar leuk om afscheid te moeten nemen. ‘De Friese Wouden is altijd een goede werkgever geweest. We wisten wat we aan elkaar hadden en dat is fijn’ aldus Johannes. Toch ziet men de voordelen van deze overgang zeker in: ‘Ik hoop dat wij als onderdeel van KEaRN onszelf beter binnen Achtkarspelen kunnen profileren. Dat was moeilijker binnen een grote zorgorganisatie’, vertelt Thea.
Als manager van WOA is Joke Giethoorn misschien wel het meest betrokken geweest bij deze overgang. “Al met al denk ik dat KEaRN echt de beste keuze is. Het is een voortvarende gezonde Welzijnsorganisatie uit een naburige gemeente. KEaRN heeft visie op de toekomst. waar de burgers en Welzijn Achtkarspelen haar voordeel mee kan doen. Daar ben ik van overtuigd.’

De toekomst
Op korte termijn zullen er geen grote dingen veranderen. Stap voor stap wordt bekeken wat in stand moet worden gehouden en naar wat misschien beter op een andere manier zou kunnen. Het is de bedoeling dat veranderingen verbeteringen zijn en dat u als burger bij KEaRN terecht kunt als dat nodig is!

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met KEaRN Welzijn Achtkarspelen via 0511 54 28 49 of info@kearn.nl.
 

|