Z-org: Bewaak balans in de AWBZ-zorg

Geplaatst op: 21 september 2005

De thuiszorgsector heeft de afgelopen jaren bewezen kwalitatief goed te werken en doelmatig te zijn. Bovendien is zij in staat op heldere wijze verantwoording af te leggen over haar handelen. Dat blijkt uit het benchmarkonderzoek thuiszorg 2004-2005. De cliënten geven de thuiszorg een 8,3 en de medewerkers hun werkgever een 7,3. Bovendien is de doelmatigheid verbeterd.
De financiële situatie in de sector baart wel zorgen.

Koster: “Het is tijd om de balans te herstellen. Net als de andere AWBZ-sectoren, heeft de thuiszorg bijgedragen aan het onder controle houden van de begroting. Het is nu zaak om de sector met zulke goede scores op zowel kwaliteit, doelmatigheid als transparantie de ruimte en het vertrouwen te geven voor een gezonde en professionele bedrijfsvoering. Zeker ook in het licht van toenemende concurrentie”. Oplossingen liggen volgens Z–org op het terrein van de indicatiestelling en de wijze van bekostiging. Zij verwacht hiervoor een open oor te treffen in Den Haag.
Zorgorganisaties moeten zich daarnaast goed kunnen voorbereiden op de beoogde overheveling van de huishoudelijke verzorging naar de WMO medio 2006. Het betreft een grote operatie waarbij een fors deel van de zorg overgaat van de AWBZ naar de gemeenten. Een goed meerjarig overgangstraject is hierbij noodzakelijk, zeker ook om de voortzetting van de zorg te garanderen.

Z–org is tevens de brancheorganisatie voor de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar. Zij waardeert dat het kabinet 25 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het Elektronisch Kind Dossier. Hiermee is een belangrijke stap gezet op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.

|