ROC Friese Poort, MOS en De Friese Wouden verbinden onderwijs, welzijn en zorg

Geplaatst op: 20 september 2018

In september 2018 krijgt het opleidingstraject Leren op locatie in Smallingerland na een succesvolle pilot in februari 2018 een vervolg. Maandag 17 september is het opleidingstraject gestart met een kick-off. Leren op locatie is een initiatief van ROC Friese Poort, zorgorganisatie De Friese Wouden en welzijnsorganisatie Maatschappelijke Organisatie Smallingerland (MOS – Welzijn). Tijdens de kick-off kregen de studenten, begeleiders en organisaties informatie over het opleidingstraject en deelden drie studenten de opgedane ervaringen van de pilot in februari 2018.

Opleiden in de praktijk
Leren op locatie betekent dat studenten hun opleiding volgen in de praktijk. De samenwerkende organisaties nemen de studenten mee in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Zo blijven mensen langer thuis wonen en wordt de belasting van mantelzorgers steeds groter. Dit vraagt om een andere aanpak van zorg en welzijn. Docenten verzorgen onderwijs op één van de locaties van De Friese Wouden of het MOS. Met Leren op locatie wordt door de theorie en de praktijk aan elkaar te koppelen een nieuwe generatie zorgmedewerkers en welzijnswerkers klaargestoomd.

Inspireren
Rachel van den Hoogen is directeur van het MOS: ‘Doordat mensen langer thuis blijven wonen komen zorg en welzijn elkaar in het dagelijks werk steeds meer tegen. De studenten maken kennis met beide vakgebieden en brengen meer contact tussen zorg en welzijn tot stand. Medewerkers hebben op hun eigen wijze passie voor wat ze doen. We prikkelen de studenten en collega’s nieuwsgierig te zijn naar elkaar en naar de burgers en daar naar te handelen. Daardoor inspireren de organisaties elkaar en krijg je meer zicht op wat de inwoners van Smallingerland nodig hebben. Een win-win!’

Effectiever leren
De basis van Leren op locatie is dat studenten gemotiveerder en effectiever leren als ze dit doen vanuit hun eigen ervaring in de praktijk. Dick ter Wee is vestigingsdirecteur bij ROC Friese Poort: ‘De student bepaalt vanaf het begin de eigen vraagstelling. De theorie wordt afgestemd op de vragen die de studenten in de praktijk tegenkomen, waardoor studenten vanaf het begin breder ingezet kunnen worden. We gaan samenwerken, leren en innoveren en onderwijs en praktijk integreren!’

Proactief
Minke van der Veen is regiomanager bij De Friese Wouden: ‘De veranderende samenleving, vraagt iets anders van onze medewerkers. Het is uniek dat we onderwijs, zorg en welzijn in één opleiding bij elkaar brengen en zo de studenten voorbereiden op de praktijk. Voor de studenten en de medewerkers is het inspirerend om met elkaar te kijken wat de inwoners van Smallingerland nodig hebben. Zorgprofessionals zijn het kloppend hart van de organisatie, het is belangrijk om te investeren in groei en ontwikkeling om de inwoners van Smallingerland passende zorg te kunnen bieden. De samenwerking met MOS en ROC Friese Poort draagt daaraan bij. We geloven dat het bundelen van krachten en actieve samenwerking bijdragen aan het leveren van goede zorg.   

|