Verdere samenwerking Drachtster apothekers en De Friese Wouden

Geplaatst op: 18 februari 2014

Op dinsdag 18 februari 2014 hebben vijf Drachtster apothekers en directeur Aukje Reinders van thuiszorgorganisatie De Friese Wouden hun handtekeningen gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het gaat om apothekers Adriaan Barentsen (Mediq Apotheek Barentsen), Michel Pais (Apotheek De Dragt),  Jouke de Jong (Apotheek De Wiken), Tom Hart (Apotheek Ongena) en Riemer Renkema (Apotheek Renkema). Al geruime tijd wordt er goed samengewerkt op het gebied van medicatiebegeleiding. De nieuwe samenwerkingsafspraken hebben betrekking op een andersoortige dienstverlening vanuit de apotheken. Naast medicatie verstrekken de apotheken namelijk ook medische hulpmiddelen en materialen voor diabeteszorg, wondzorg, stomazorg en incontinentie. De medewerkers van de apotheek geven bij het verstrekken van hulpmiddelen in de apotheek informatie en advies over het gebruik ervan. De nieuwe samenwerkingsafspraken hebben betrekking op deze advisering richting cliënten.

Binnen De Friese Wouden zijn verpleegkundigen werkzaam die op het gebieden diabetes, wondzorg, incontinentie en stomazorg extra deskundig zijn. In de nieuwe samenwerkings-overeenkomst is vastgelegd dat medewerkers van de apotheken de verpleegkundigen van De Friese Wouden kunnen raadplegen als er problemen rondom gebruik / behandeling van deze hulpmiddelen worden gesignaleerd. Daarnaast is het mogelijk dat, in overleg met de cliënt, de medewerker van de apotheek een huisbezoek door de verpleegkundige van De Friese Wouden voor de cliënt aanvraagt. Tijdens zo’n huisbezoek kan de verpleegkundige extra informatie geven over zorgproblemen en ziektebeelden. Ook kan de cliënt verder op weg geholpen worden bij het gebruik van medicatie of materialen. Het gaat in eerste instantie om een éénmalig huisbezoek. Afhankelijk van de zorgvraag kan dit worden uitgebreid.

Apotheker Jouke de Jong. “We zijn blij met deze nieuwe afspraken. Keken we in 2006 met de introductie van de grootschalige marktwerking in de zorg vooral naar elkaar, nu doen we meer met elkaar en kijken we vooral naar elkaars sterke punten.”

De nieuwe samenwerking tussen de apothekers en De Friese Wouden heeft tot doel om de advisering vanuit de apotheek aan cliënten verder te verbeteren. Daarnaast kunnen persoonlijke vragen en behoeften rondom zorg eerder worden gesignaleerd, om vervolgens snel en zorgvuldig opgepakt te worden.

|