Wijkteam Oosterwolde Zuid organiseerde informatieve middag

Geplaatst op: 17 maart 2017

Op 2 maart organiseerde wijkteam Oosterwolde Zuid een gezellige en informatieve middag in de Miente te Oosterwolde. Iedereen was welkom om aan te schuiven voor een kopje thee of koffie en wat lekkers.

Nieuwe contacten
Het thema van deze middag was 'het tegengaan van eenzaamheid'. Nieuwe contacten leggen is een manier om eenzaamheid tegen te gaan. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een vereniging. Daar ontmoet je andere mensen en kan je samen leuke dingen ondernemen. Bijvoorbeeld een spelletje of een uitje. Maar ook voor mensen met bepaalde ziektebeelden kan het fijn zijn om lotgenoten te ontmoeten en samen iets te ondernemen.

Verenigingen
Verenigingen Soos Zuid, Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO), de Reuma Patiënten Vereniging en het Rode Kruis vertelden deze middag over de diverse mogelijkheden die zij bieden om activiteiten te ondernemen en mensen te ontmoeten. Of de mogelijkheden voor  ondersteuning bij praktische zaken, zoals voorlichting op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

In beweging
Wie stil zit, roest vast en wie beweegt, blijft langer vitaal. Zo eenvoudig is het. De Friese Wouden heeft het programma ‘bewegingsgerichte zorg’ opgezet om mensen de grip op hun algemene dagelijkse levensverrichtingen (zoals wassen en aankleden) te laten behouden en hun fitheid te verbeteren. Ook organiseert De Friese Wouden beweeggroepen. Sjoerdje Kootstra is medewerker van het beweegproject en gaf deze middag uitleg. Ook deed ze met de aanwezigen een aantal oefeningen op muziek. Dit werd met veel enthousiasme gedaan.

Het was een gezellige middag, waar hopelijk nieuwe deuren tegen eenzaamheid zijn geopend en leuke ideeën zijn opgedaan.

Meer weten over wijkteam Oosterwolde Zuid? Bezoek hun teampagina

|